Bu videoda gastrik bypass gastrojejunostomi anastomozunun Orvil kullanılarak gerçekleştirilmesini izleyebilirsiniz. Gastrik bypassla ilgili diğer bilgiler için www.medicorium.com u ziyaret edebilirsiniz.