You can watch the application of intragastric endoscopic baloon for morbid obesity. (Bu videoda morbid obezite tedavisinde kullanılan intragastrik balonun endoskopik olarak yerleştirilmesini izleyebilirsiniz.)